környezetvédelem Miskolc Területi Igazgatóság Zöld

Kármentesítés a MÁV-START Miskolc Járműbiztosítási Igazgatóság területén
2020.06.30 11:04
szerző: MÁV SZK  Zrt. Környezetvédelem és energia szervezet

A MÁV Zrt. által használt területeken a földtani közeg és a felszín alatti vizek szennyezettsége a vasútüzem mintegy 150 éves működtetéséből származtatható vissza. A kármentesítések során az érintett ingatlanokon különböző szénhidrogén-szennyeződések jellemzőek, amelyek a korábbi üzemanyagfeladáshoz, -lefejtéshez és -tároláshoz, a vontatójárművek karbantartási és tartózkodási helyszíneihez kötődnek. 

A környezeti elemek közül elsősorban a talaj és talajvizek szennyeződtek, amelyek jelentősen befolyásolják az ökológiai rendszerek működését és hatással vannak a felszín alatti vizekre (talaj és rétegvizek, ivóvíz) is. 

 

Jelenleg 56 helyszínen folyik kármentesítés különböző szakaszokban a MÁV Zrt. területein. 

 

A Miskolc Járműbiztosítási Igazgatóság területén hosszú éveken keresztül folyamatos környezetvédelmi munkálatok folytak a területet érintő földtani közeg és felszín alatti víz szénhidrogén eredetű szennyezettségének megismerése, kármentesítése, változásának megfigyelése céljából. A MÁV Zrt. 2018 decemberében kötött szerződést az aktuális szennyezettségi állapot kármentesítési munkálataira vonatkozóan, korszerű műszaki megoldások alkalmazásával.

 

A beavatkozási területen szénhidrogén eredetű, talajban és talajvízben megjelenő szennyeződés forrása feltételezhetően itt is a területen alkalmazott vasúti technológiákból eredeztethető.

 

Tekintettel a vasúti területen jellemző terepi, környezeti adottságokra, a területhasználat jellegére, a szennyezés tulajdonságaira, valamint figyelembe véve a környezeti célokat, a legelőnyösebb megoldásnak az ún. biológiailag intenzifikált pump-and-treat módszer mutatkozott, ami talajvíz kitermelését, a helyszínen történő megtisztítását, és a földtani közegbe való visszajuttatását, valamint egyidejűleg a szennyezés talajban történő lebontását jelenti. A kármentesítő rendszer telepítési munkálatai 2019-ben valósultak meg. A munkálatok során a szerződött partner munkatársai a MÁV Zrt. vasúti szakfelügyeleti kollégáinak ellenőrzése mellett dolgoztak a munkaterületen. Az építés kezdeti időszakában megtörtént a terület 1,5 m-es mélységig történő feltárása a később fúrási munkálatokkal érintett pontokon, majd a kivitelező saját, Európában egyedülálló, környezetvédelmi célokra kifejlesztett fúróberendezéseivel elvégezte a nagy átmérőjű talajvíz-kitermelő kutak, valamint a víz- és részben levegő injektálását célzó lándzsák és figyelőkutak kialakítását. 

A vízkezelő rendszerben jellemző fizikai-kémiai paramétereket, a kutak és tartályok vízszintjeit, az uralkodó nyomásviszonyokat több ponton telepített szenzorok ellenőrzik. A gépészeti elemek, szenzorok, elektromos berendezések vezérlése, az adatok gyűjtése, az online nyomon követés a vállalkozó saját, egyedi tervezésű és fejlesztésű digitális egységeivel, valamint szoftveres hátterével valósul meg. Ennek segítségével lehetőség van a távolról történő üzemeltetésre, irányításra. Jelenleg ez az egyetlen kármentesítő rendszere a MÁV Zrt.-nek, mely esetében a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkatársai mint megrendelő képviselője és a műszaki ellenőrzést is végző szervezet, online képes a kármentesítés ellenőrzésére. Ez az innovatív rendszer olyan eszközt adott a kezünkbe, mely segítésével a szerződött partnerünk munkája folyamatosan nyomon követhető és visszakereshető. Az együttműködés ezzel új és nagyságrendekkel hatékonyabb szintre emelkedett.

A kiépített környezeti kármentesítő rendszer próbaüzeme 2019. augusztus-szeptember hónapokban megtörtént, mely során a szakcég elvégezte a kiépített műtárgyak, gépészeti elemek, elektromos berendezések ellenőrzését, tesztjét, szabályozását, kalibrációját a megfelelő, stabil üzemeltetési körülmények megteremtése végett. Az üzemeltetés során a vállalkozó munkatársai folyamatosan nyomon követik a berendezés működését, rendszeres helyszíni jelenléttel és karbantartással biztosítják a megfelelő üzemkörülményeket, elvégzik az előírt mintavételeket, saját akkreditált laboratóriumukban vizsgálják a közegek szennyezettségi állapotát, és a rendszer állandó optimalizálásával igyekeznek a lehető legjobb hatásfokkal végezni a kármentesítést. 

 

A MÁV Zrt. törekvése, hogy a jövőben is ehhez hasonló, modern kármentesítő rendszerek valósuljanak meg, hiszen az üzemeltetés eddigi háromnegyed éve során is igen pozitív tapasztalatokkal gazdagodtunk. A rendszer energia- és költséghatékony, mellyel úttörő és előremutató a vasúti területeken történő kármentesítés terén, de mindez nem valósulhatott volna meg a MÁV-START Miskolc JBI telephelyi szakági kollégái, diszpécserei segítőkész közreműködése nélkül. 

 

Mindemellett fontos hangsúlyozni, hogy a legfontosabb a megelőzés. A területeinken lévő berendezések, műtárgyak szakszerű, az előírt célra való használata, a munkavégzés közben való odafigyelés alapvető feltétele annak, hogy megakadályozzuk az ilyen volumenű környezetszennyezést.