Zöld Zöld

Vasúti közlekedés: fenntartható és biztonságos
2021.02.26 13:08
szerző: MÁV KIG

Európa vezető szerepet vállal a klímasemlegesség, azaz az üvegházhatású gázokat nem kibocsátó gazdaság elérésében. Egyik legfontosabb cél 2050-re a karbonsemlegesség elérése, aminek egyik fontos alappillére a közlekedés, hiszen ez adja az EU üvegházhatású gáz-kibocsátásának 25 százalékát.

A vasút a karbonkibocsátás mindössze 0,4 százaléká- ért felel az EU-ban. Mindezek ellenére sajnos az utasok csupán 7, míg az árucikkek 11 százaléka utazik vonattal. A vasút nagyrészt villamosított, és ez az egyetlen olyan közlekedési mód, ami számottevően csökkentette a ki- bocsátásait 1990 óta. Ezért az Európa Bizottság 2021-et a Vasút Európai Évének választotta, hogy ezzel is nép- szerűsítse a vonatozást, mint környezetkímélő, fenntart- ható, innovatív és nem utolsósorban biztonságos közle- kedési formát.

Miért éppen a vasút?

A vasút generációk óta szállítja biztonságban az em- bereket és az árukat Európa-szerte, tette és teszi ezt a COVID-19 alatt is.

  • A vasút kész megoldás az éghajlattudatos tömegközle- kedésre és logisztikára.
  • A vasút 2030-ra meg akarja duplázni az európai utasfor- galom részesedését 15%-ra.
  • A vasúti árufuvarozás 2030-as célja elérni a 30%-os vasúti árufuvarozási részesedést.
  • A vasúti infrastruktúra egyre digitálisabbá válik a na- gyobb mértékű pontosság, valamint a megbízhatóság és a kapacitás növelése érdekében.

A döntéshozók több célt is megfogalmaztak a Vasút Eu- rópai Évével kapcsolatban. Idén uniós, nemzeti, regioná- lis és helyi kampányokra, beruházásokra, rendezvényekre kerül sor, amelyek a vasúton utazók és a vasúton szállí- tott áruk arányát lesznek hivatottak növelni.

A vasút összekötő ereje

Az Európai Bizottság Mobilitáspolitikai és Közlekedési Főigazgatósága (DG Move) így fogalmazta meg a kezdeménye- zés fő célját: „A fő cél minden olyan erőfeszítés támogatása, amely a vasúti személy- és áruszállítás arányának növe- lésére irányul. A Vasút Európai Éve egyedülálló lehetőség lesz arra, hogy együttműködjünk az Európai Parlamenttel, a Tanáccsal, a tagállamokkal, a helyi és regionális önkormányzatokkal, a vasúti ágazattal, a civil társadalommal és más érdekelt felekkel, valamint az Európai Bizottság különböző főigazgatóságaival. Annak érdekében, hogy átgondoljuk, hogy a vasút miként hozza közelebb egymáshoz a polgárokat a régiók, a városok és a tagállamok között, fokozzuk a fenntarthatóbb közlekedési és mobilitási módra való átállást. Felgyorsítjuk az ágazat korszerűsítését, előmozdítjuk az innovációk elterjedését, és bizonyítjuk, hogy a vasút a jövő technológiája.”

A MÁV-csoport különleges helyzetben van, hiszen a magyarországi közösségi közlekedési vállalatok egy vállalatcsoportba történő integrálásával hosszú távon garantálja a fenntartható közlekedési modellt. A Vasút Európai Évében az ágazati és nemzetközi szintű koordinációért felelős Hungrail is fontos szerephez jut. A MÁV-csoport főbb kommunikációs fókuszai: fenntarthatóság, zöld megállapodás, okos és fenntartható mobilitás és a fenntartható turizmus.

Európa nagy részén az elavult infrastruktúra, az idejétmúlt üzleti modellek és a magas karbantartási költségek olyan akadályokat jelentenek, amelyeket le kell küzdeni ahhoz, hogy egységes európai vasút jöhessen létre. A közúti szállítás a szárazföldi teherszállítás 75 százalékát adja. Jelentős részének a vasúti és belvízi utakra kellene áttér- nie, hogy a fenntarthatóbb szállítási mód segítsen csökkenteni a kibocsátást az ágazatban. Ahhoz, hogy ezt elér- jük jelentős beruházásokra és a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) megvalósítására van szükség.