Meseajánló az óperenciás tengeren is túl...

Támogatlak Támogatlak

2021.05.18 13:44
szerző: Eszik Orsolya

Egy lehetséges definíció szerint a népmese a szóbeli költészet legnagyobb műfajcsoportjainak egyike, évszázadok során létrejött és alakult történet, aminek mondanivalója valami általános, örök érvényű igazság.

A népmesék számos szállal kapcsolódnak az őket alkotó társadalomhoz, az adott világképhez, hiedelemvilághoz. A mesemondók többnyire a paraszti réteghez tartoztak. A népmese nemcsak szórakoztat, hanem bizonyos problémás helyzetekre, magatartásformákra megoldásokat kínál. A gyermekek nevelésében ezért is volt fontos szerepe. A mese szólhat a felnőttekhez és a gyermekekhez. Ezt a különbséget a népi mesemondók is figyelembe veszik. A gyermekmese évezredek óta neveli és szórakoztatja a felnövekvő nemzedéket, s ma is az egyik legkedveltebb és legnépszerűbb irodalmi műfaj a gyermekek körében. A mese szövése bővelkedik izgalmas kalandokban, s meghökkentő akadályok teszik fordulatossá, érdekessé.

A népmeseajánlót egy klasszikussal kezdem: Illyés Gyula: Hetvenhét magyar népmese című gyűjteménye a mai szülőknek ismerős lehet, gyermekkorunk egyik alapműve, ami talán nem csak az iskolák, óvodák könyvespolcain, de sokunknál otthon is egy alapműnek számított. A kötetben olvasható mesék a magyarság megtelepülésének legkülönbözőbb tájain teremtek; magukon hordják e tájak sajátos mondatalakítását, nyelvi zeneiségét és - gyakran csak e tájakon értett - szavait. (Móra Kiadó, 2017.)

Korábbi, verseket ajánló bejegyzésemben már írtam arról, hogy, milyen nagy szerepe van az óvodás korú gyerekek anyanyelvi nevelésében, szépérzékének fejlesztésében a versnek és a mesének. A Móra kiadó hosszú évek óta nevelés-lélektanilag átgondolt antológiákkal siet a szülők és az óvónők segítségére, hogy könnyen megtalálják azokat a verseket és mondókákat, amelyek a gyerekek fejlődéséhez szorosan hozzá tartoznak. A Kovács Ágnes által összeállított Icinke-picinke – Népmesék óvodásoknak kötet a 3-6 éves korosztály számára összegyűjtött magyar népmeséket tartalmaz. A gyerekek nagyon szeretik a hangutánzó szójátékokból, cselekményismétlődésekből álló, egyszerű, mondókaszerű meséket, a láncmeséket, csalimeséket. Reich Károly magas színvonalú, gyermekien vidám illusztrációi könnyítik meg a mesék szemléltetését. (Móra Kiadó, 2020.)

A Kolibri Kiadó által indított Népmesekincstár-sorozat a világ népmeséit egy-egy tematika, illetve korcsoport mentén adja közre. Az Így megyek az iskolába című kötet a 6–8 éves korosztály gondolkodásához illeszkedő mesegyűjtemény, amelyről a meséket válogató és a Népmesekincstár mesepedagógiai módszert kidolgozó Bajzáth Mária így vall: „Olyan meséket válogattam ebbe a gyűjteménybe a világ minden tájáról, amelyek segítenek átlépni a gyerekeknek egy új életszakaszba. Az iskolába induló kisgyerekekre az erősödő fogalmi gondolkodás mellett még jellemző a mesevilágban létezés. Képzeletüket a varázslat és a csoda éppúgy izgatja, mint ahogy érdeklik őket a számok, a test, az élet és a halál kérdései, a barátok, az ellenfelek, és a megfejthetetlennek tűnő talányok. Mesehallgatás közben a gyerek tét nélkül tapasztalhatja meg a jó és a rossz utak különbözőségét, kikacaghatja félelmeit, belebújhat bárki és bármi bőrébe. Miközben rengeteg információt szerez a világról, a népmese – nélkülözve az oktató szándékot – az érzelmeire hat, és évezredek tapasztalatát, tudását, örök emberi értékeket közvetít számára."

Boldizsár Ildikó által szerkesztett, különböző kontinensek népmeseit tematikus kötetekbe rendező mesegyűjtemény-sorozat Esti mesék lányoknak című kiadványának lányok a hősei: olyan lányok, akiknek sok-sok akadályt kell legyőzniük. Egyszer a mostohaanyjuk kergeti el őket otthonról, máskor az irigy nővéreik, néha csak összeesküdött ellenük a sors, ám hiába: sosem adják fel, és elnyerik méltó jutalmukat. Különbözőek, ám mindannyian különlegesek, okosak, bátrak, szeretnek táncolni, álmodozni, és keresik azt a legényt, akivel le tudnák élni az életüket. Persze a fiúknak sem kell aggódniuk, nem történik velük semmi végzetes, ha elolvassák a meséket - legfeljebb remekül szórakoznak, és még jobban megismerik azokat, akik számukra gyakran oly rejtélyesek: a lányokat.

Az Esti mesék fiúknak gyűjtemény pedig fiúknak szól, apukák és nagyapák is forgathatják, sőt a család lány tagjai is. Nincs érdekesebb annál, mint arról olvasni, mi mindent megtesznek a legények csak azért, hogy övék legyen egy bűbájos királylány - és persze a fele királyság. A gazdag hercegek és az ágrólszakadt legények egyvalamiben nagyon hasonlítanak: el akarják nyerni a legszebb királylány kezét. Ez persze nehéz feladat, le kell győzni érte pár sárkányt meg egyéb szörnyeteget, néha az üveghegy tetejére kell vágtatni, ellenséget aprítani, madárháton lovagolni, és még a többi kérővel is megküzdeni.  (Móra Kiadó, 2016.)

A népmese-ajánló végén megengedem magamnak a kitekintést a kicsit idősebb gyerekek világába! A fentebb már megemlített Boldizsár Ildikó nevéhez számtalan tematikus mese(terápiás)-gyűjtemény köthető, ezek közül szeretném a felnőtt olvasók figyelmébe ajánlani a Mesék a felnőtté váláshoz című kötetet. "Megtörténik, akár akarod, akár nem. Felnősz. Ha nem szeretnél felnőtt lenni, azért - ha pedig szeretnél, csak nem tudod, hogyan, akkor ezért olvasd el ezt a könyvet. Harminckét mese a felnőtté válás nehézségeiről és szépségeiről: tizenhat a fiúknak és tizenhat a lányoknak, hogy könnyebben önmagukra és egymásra találjanak."  A kötet tizenhat és harminckét év közötti olvasóknak ad útmutatást a kamasz- és felnőttkor határának átlépéséhez. A mesék jelentésének kibontásában és az önterápiában a szerző rövid, gondolatébresztő elemzései is segítenek. (Jelenkor Kiadó, 2017.)

Meseolvasási, verseskötetekhez kapcsolódó élményeiteket szívesen olvassuk a belsotrenerek@mav-start.hu címen!

MÁV START Zrt Szervezetfejlesztés