Ajánló

175 éves a magyar vasút grafikai pályázat
2021.02.22 11:11
szerző: MÁV Rail Tours

A MÁV Rail Tours 175 éves a magyar vasút! címmel pályázatot hirdet vasúti kocsi grafika elkészítésére.  A művek témájának egyetlen megkötése, hogy a pályázók a magyar vasút 175 éves történetéből, mindennapjaiból ragadjanak ki egy vagy több jelenetet, részletet, témát, tetszés szerint.

A pályázat kiírója: MÁV Rail Tours Kft.

A pályázati időszak: 2021. február 15. – március 24.

A pályaművek beérkezési határideje: 2021. március 24.

A pályázaton való részvétel feltételei, a pályázat benyújtása: 

A pályázatra minden 18. életévét betöltött személy jelentkezhet. Egy személy legfeljebb 2 pályaművel pályázhat, a mellékelt vasúti kocsi jellegrajzának felhasználásával készített látványtervvel az alábbiak figyelembevételével:

 • színes,
 • digitalizált formátum,
 • elfogadott formátumok: jpg, png, pdf, tiff,
 • minimum 300 dpi felbontású.

Az alábbi adatokat kérjük feltüntetni a pályamű beküldésekor:

 • név,
 • lakcím,
 • telefonszám,
 • e-mail cím.

A pályázattal együtt benyújtandó a jelen kiírás mellékletét képező, megfelelően kitöltött és aláírt felhasználási és adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat is.

A pályázatokat kérjük az info@mavrailtours.hu email címre küldeni.

A pályamunkák beérkezési határideje: 2021. március 24. szerda

Minden pályázó kizárólag saját, eredeti szerzői alkotásaival pályázhat, amelyek nem sértik mások szerzői jogát. E feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik. A pályázatra csak olyan alkotásokat lehet nevezni, melyek más, hasonló jellegű versenyen még nem szerepeltek.

Letölthető dokumentumok

A pályázat menete 

A beérkező pályaműveket szakmai zsűri értékeli a beküldési határidő utáni 5 munkanapon belül, és kiválasztja az általa legjobbnak ítélt pályaművet.

Eredményhirdetés 

A szervezők 2021. március 31-én szerdán, a MÁV Rail Tours honlapján (www.mavrailtours.hu) és a MÁV Csoport honlapján (www.mavcsoport.hu) hozzák nyilvánosságra a fődíj győztesének nevét. A győztest e-mailben értesítik a matricázott vasúti kocsi ünnepélyes avatórendezvényének időpontjáról.

Nyeremény

A szakmai zsűri által legjobbnak ítélt pályamű felhasználásával készített grafika a MÁV Rail Tours Kft. belföldi és nemzetközi élményvonataiban közlekedő Revvivo típusú bárkocsiját díszíti majd matrica formájában, így az alkotást Európa-szerte láthatják az utasok legalább egy éven keresztül.

A győztes továbbá másodmagával részt vehet a MÁV Rail Tours Kft. összes 2021-es egynapos MRT Expressz élményutazásán Panorama MAX osztályon.

SZERZŐI ÉS FELHASZNÁLÓI JOGOK 

A pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

 • A nyertes pályázati anyagból a végleges grafikai anyagot a pályázat kiírója készíti el és adja le a nyomdának gyártásra. A pályázat kiírója jogosult a grafikai anyag módosítására, különös tekintettel, de nem kizárólag a jogszabályokban előírt, illetve hatósági felíratok és jelzések továbbá logók és egyéb arculati elemek elhelyezésére.
 • A pályázat kiírója a pályázat és későbbi pályázatok, továbbá a pályaművekből későbbiekben rendezendő kiállítások népszerűsítésével kapcsolatban jogosult a pályaművek felhasználására minden esetben, de csakis a pályázó nevének feltüntetése mellett. A pályázó utóbb a neve feltüntetésének elmaradása miatt semmiféle kár- vagy költségtérítési igénnyel nem élhet.
 • A pályázat kiírója – úgy is, mint egy lehetséges kiállítás rendezője – jogosult a művek ingyenes nyilvánosságra hozatalára a kiállítások, továbbá a kiállításokhoz szorosan kapcsolódó katalógus, programfüzet, internetes felület, reklám, PR-tevékenység stb. keretében. Jogosult ezen kívül még a mozdonyavató rendezvényen, a résztvevőkről készült fotók cikkekben történő megjelentetésére.
 • A pályázat benyújtásával a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírója a pályaműről készült reprodukciót akár könyv alakban, akár elektronikus formában többszörözze, valamint megjelentesse, és ennek érdekében a pályázat kiírója számára nem kizárólagos, de korlátlan időre szóló, ingyenes felhasználási jogot biztosít a pályázó nevének feltüntetése mellett.
 • A pályázó a fent megnevezett többszörözésért, terjesztésért, megjelenésekért külön díjazásra nem tarthat igényt.
 • A pályázat kiírójának jogutódlással történő megszűnése esetén a felhasználási jog változatlan tartalommal átszáll a jogutódra.  
 • A pályázó szavatol azért, hogy az átadott rajzok felhasználása semmilyen akadályba nem ütközik, a rajzok jogtiszták, senki felhasználási és személyiségi jogát nem sértik. A pályázó a fentiekért teljes körű felelősséget vállal, és ennek keretében harmadik személy igénybejelentése, követelése esetén teljes mértékben mentesíti a pályázat kiíróját a felelősség (pl.: kártérítés fizetési kötelezettség, bírság) alól.
 • A pályázó által megadott elérhetőségeket a pályázat kiírója adatbázisában regisztrálja, azokat harmadik személynek csak a pályázó külön beleegyezésével adja ki.
 • A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy bármely feltöltött és a weboldalon megjelent rajzot, amely jogszabálysértő, vagy tartalma az adatkezelési szabályzatba ütközik, illetve azzal kapcsolatban egyéb probléma merül fel, az észlelést követően törölje a rendszerből.
 • A pályázattal összefüggő adatok kezelését és feldolgozását a MÁV Rail Tours Kft. (1142 Budapest, Tatai u. 93/A) végzi.

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető az alábbi elérhetőségeken:

A pályázat benyújtásával a pályázó a jelen pályázati kiírásban foglalt feltételeket megértette és annak minden pontját elfogadja.