A MÁV KÜT 2022. október 11-ei üléséről

KÜT HR hírek

2022.11.11 13:53
szerző: Bodnár József

Október 11-én ismét ülésezett a KÜT. A cikkben ennek beszámolóját olvashatjuk.

Első napirendi pontként a hatósági vizsgálatok rendjével kapcsolatban tartott tájékoztatót Karosi Róbert üzembiztonsági szakértő. Azzal kezdte, hogy a média szerepe kiemelt lett, mert mindenki első akar lenni a tájékoztatásban. Kitért arra is, hogy mit tesz a vasút a baleset kapcsán, hogyan működik a válságkommunikáció. Beszélt arról is, hogy áll össze egy baleseti helyszínelés, először a helyszíni vizsgálat zajlik le, melyen a vasúti balesetvizsgáló és a rendőrség (és egyéb szervezetek pl. a KBSZ) helyszínelői vesznek részt. Ezt követi a műszaki mentés és helyreállítás. Az ORFK-val lévő szerződés protokollja szerint 2 órán belül kell a helyszínelést elvégezni. Amennyiben bűncselekménnyel érintett a helyszín a határidőbe, akkor a helyszínelés időszükséglete megnövekszik, több esetben még olyan külső tényezők is befolyásolják a pálya felszabadítást, mint a terület háziorvosának kiérkezése is. Fontos a közlekedésbiztonsági szervezet szerepe is, mert a helyszínre történő kiérkezésükig nem lehet a pályát átadni, megbontani. Összefoglalójában hangsúlyozta, hogy nehéz megfelelni minden ember érdekének, mert itt az eljárás jogi szabályoknak való megfelelés az elsődleges. Fontos a kapcsolattartás és a kommunikáció, mert a vasúti pályarendszerünk zavarérzékenysége nagy. A KÜT tagjai a kommunikáció azonnali hiányát és nem egy eseti összefoglalót tartanak fontosnak, javasolják a jegyvizsgálók gyors és korrekt információval való ellátását, amiben a MÁV-START Zrt.-nek, mint a tevékenység elvégéséért felelős vasúti társaságnak is szerepe van. Kiemelt szerepe van a MÁV felkészült baleset- zavarelhárító egységeinek, melyhez javaslatként hangzott el, hogy a biztonsági tájékoztatóban szerepeljen a tanulság, mely oktatásokon elemezhető.
Másodikként a MÁV Zrt. 2022. III. negyedévi lakáspályázatot tárgyalta a KÜT, melyet 2022. szeptember 1. napjával írták ki, összesen 15 db lakás került meghirdetésre. A MÁV Zrt. humán szervezete augusztus 19-én elkészítette a hiányszakmák aktualizálását. Országosan 54 db pályázatot adtak be, melyből Budapesten 5 db, Pécsett 2 db érvénytelen pályázat volt, melynek okai egyik pályázó három pályázati anyagot nyújtott be, a másik két lakásra nyújtotta be, de nem jelölte meg a lakások rangsorát. Míg Pécsett hiányosan került kitöltésre a pályázat. Az érvényes lakáspályázatok száma összesen 47 db, melyből a Budapest (Kámfor utcai) lakásra 19 db pályázatot adtak be. A területek által meghirdetett 15 db lakásból 5 db lakásra érvényes pályázat egyáltalán nem érkezett. A szombathelyi területre meghirdetett három lakásra nem nyújtottak be pályázatot (Gyömöre, Herend, Várpalota). A 6 nyertes pályázóból 3 munkavállaló jelentős hiányszakmás, míg 3 munkavállaló hiányszakmás területen foglalkoztatott. Pontegyezőség 4 lakás esetében alakult ki. Budapesten 2, Miskolcon és Pécsett 1-1. Az érvényes pályázatokat értékelve megállapítható, hogy ezen a lakáspályázaton a legnagyobb érdeklődés lakás bérbevétele iránt, ismételten a MÁV Zrt. munkavállalói részéről mutatkozott. A mindösszesen érvényesen benyújtott 47 pályázatból 20-at a MÁV Zrt., 18-at a MÁV-START Zrt., 7-et a MÁV SZK Zrt., míg kettőt a MÁV FKG Kft. munkavállalói nyújtották be. A KÜT pontegyezőség miatt négy lakás esetében javaslatot tett a területi igazgatóknak a nyertes pályázóra. Harmadik napirendként a MÁV-csoportnál működő tanulói esélyegyenlőségi ösztöndíj pályázatokról tájékoztatta a testületet Dr. Hegyi Lúcia humánpolitikai szakértő. Az idei évben harmadik alkalommal került meghirdetésre az ösztöndíj pályázat. A tavalyi év tapasztalatait felhasználva a vonatkozó utasítás több ponton is módosításra került. Az egyik jelentős változás, hogy az utasítás szeptemberi hatályba lépésével egyidejűleg már a Volánbusz Zrt. munkavállalóinak gyermekei is jogosulttá váltak a pályázat benyújtására, és az ösztöndíjban részesíthető tanulók száma az idei évtől csoportszinten 50 főre emelkedett. Egy másik fontos módosítás a pályázatok benyújtásának megkönnyítése: a pályáztatást lebonyolító MÁV Zrt. Pályaorientáció és toborzás szervezete a pályázók szüleinek munkáltatói igazolását már közvetlenül kérte be a humán szervezetektől, így a pályázók mentesültek ezen adminisztrációs feladat alól. Összesen 320 db pályázat érkezett, melyek közül 132 db a Volánbusz Zrt., 103 db a MÁV Zrt., 56 db a MÁV-START Zrt., 11 db a MÁV SZK Zrt., 6 db a MÁV Vagon Kft., 4-4 db a MÁV FKG Kft. és a Záhony Port Zrt., 2 db a MÁV HÉV Zrt., 1-1 db a MÁV KFV Kft. és a Rail Tours munkavállalóinak gyermekeitől. A pályázati kiírásban foglalt feltételek nem teljesítése miatt 23 db pályázat került elutasításra. Az elutasítások legfőbb indoka a pályázó nem megfelelő tanulmányi eredménye volt. Hiánypótlás miatt 192 pályázóval kellett felvenni a kapcsolatot. Valamennyi pályázót értesítettek ezen a héten e-mailben arról, hogy október 28-ig értesítve lesz minden pályázó az eredményről. A nyertes pályázók szeptember 1-ig visszamenőleg részesülnek az ösztöndíjban. A tanulói esélyegyenlőséget elősegítő pályázatra kétévente válhat jogosulttá valaki.
Különféléken belül négy fő munkavállaló részére rendkívüli szociális segély kérelméről döntött a testület.


Következő KÜT ülés időpontja: 2022. november 15.

Bodnár József

KÜT elnök, sajtóreferens