kitüntetés Munkatársaink

Az MTA Mikó Imre díjat adott Kisteleki Mihálynak, a MÁV elismert szaktekintélyének
2021.11.04 13:57
szerző: MTA MÁV KIG

Ünnepi köszöntőkkel, díjátadással és tudományos előadással kezdődött meg szerdán délelőtt a 2021-es Magyar Tudomány Ünnepe. A „Tudomány: iránytű az élhető jövőhöz” mottó jegyében megrendezett eseménysorozaton a MÁV szakembere, Kisteleki Mihály Mikó Imre életmű díjat kapott.

A kuratórium a Magyar Tudomány Ünnepén a magyar vasút fejlesztése területén végzett kiemelkedő eredmények elismerésére a Magyar Tudományos Akadémia által a MÁV kötelezettségvállalása mellett létrehozott Mikó Imre-díjat, valamint a díj mellé a Magyar Közlekedési Közművelődésért Alapítvány Mikó Imre-emlékplakettjét adományozta életmű kategóriában Kisteleki Mihály okleveles gépészmérnöknek, diesel- és villamos vontatási szakmérnöknek, gazdasági mérnöknek, a MÁV kiemelt szakértőjének példaadó, a Magyar Államvasutak több meghatározó szakszolgálatában kifejtett, azok közül is a gépészeti szakszolgálat gazdálkodását előrevivő közel 60 éves kiemelkedő szakmai, irányítói tevékenysége elismeréseként.

Kisteleki Mihály életútja és méltatása

Kisteleki Mihály úr 1939. április 21-én született Újpesten. A Műegyetemen 1962-ben gépészmérnöki, 1967-ben Diesel- és villamos vontatási szakmérnöki, 1976-ban gazdasági mérnöki diplomát szerzett.  Az alapdiplomájának megvédése után az első munkahelye a BHÉV, fejlesztőmérnökként kezdi tevékenységét, majd részt vesz a pályasebesség felemelését célzó komplex elemző munkában. 1964 és 1967 között a cég Cinkotán lévő járműjavítójának főmérnöke, ebben a minőségben egyik fő feladata az MIX tip. motorvonatok összeszerelési és üzembeállítási munkáinak irányítása.

Két időperiódusban (1967-1968, 1996-2004) a VTKI/FKI tudományos munkatársa majd igazgatója. Ezen periódusokban feladatai közé tartozott többek között a vontatójárművek vontatási és energetikai jellemzőinek vizsgálatában, valamint a személykocsik hőtechnikai vizsgálataiban és minősítésében való részvétel. Irányításával történtek a vasútvillamosítás gazdaságossági vizsgálatai, a fővárosi fejpályaudvari kapacitásvizsgálatok, majd az ütemes menetrendek bevezetésének előkészítése. Tevékenyen részt vett a korszerű, nagyértékű, nemzetközi forgalmú személykocsi állag létrehozásában és annak elvi fenntartási rendszere kialakításában, továbbá szakértőként aktívan közreműködött az elővárosi villamos motorvonat projekt megvalósításában.

Sokirányú és kiterjedt munkaköri feladatai mellett egész szakmai pályáját különböző felkérések, megbízások sokaságának általános megelégedésre való teljesítése jellemzi. Ezekbe beletartozik az MVP kialakításában, majd annak kuratóriumában való munka, a vasúti műemlékvédelem, valamint szakmai oktatóanyagok, egyetemi jegyzetek, szak- és ismeretterjesztő könyvek, kiadványok készítésében társszerzőség formájában való részvétel, pl. Vasúti járművek üzeme és diagnosztikája, A közlekedés és hírközlés energiagazdálkodásának időszerű kérdései, Vasút, 25 éves a MÁV História Bizottsága/10 éves a Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány.  

Rendszeres publikációs tevékenységet folytatott, folytat. Önálló és társszerzőségben írt tanulmányai többek között a „Sínek Világa”, a „Vasútgépészet” c. folyóiratokban jelentek meg, A kutatott és publikált témák néhány fontos példája: A járműjavítás átalakítása; A Magyar Vasúttörténeti Park 2000 évben tervezett megnyitásának előkészületei; Lassújelek hatásai a vasúti közlekedés költségeire; Koncessziós villamosítás a MÁV hálózatán; Járműfejlesztés a versenyképes vasút jövője; 20 éves a BDV villamos motorvonat;  A személyszállítás koncepciójától a MÁV Flirt 10 éves történetéig; Villamos motorvonat projektek; A MÁV V43-as sorozatú mozdonyainak kiválasztása, az akkori nemzetközi és hazai mozdonygyártás helyzete, A járműtípus kiválasztásának gondozói stb.

Évtizedek óta tagja a mozdonyvezetőket vizsgáztató testületnek. Egykori almamáterében a több évtizeden át a „Vasúti járművek üzeme és diagnosztikája” c. tantárgy egyik előadója. Rendszeresen részt vesz a Vasúti Járművek és Járműrendszeranalízis Tanszék BSc-. és MSc. szintű Államvizsga Bizottságainak munkájában.

A fentiekben ismertettek alapján csak ismételten hangsúlyozni lehet, hogy Kisteleki Mihály okl. gépészmérnök úr majd’ hat évtizedes tevékenysége, amely rövid ideig HÉV-nél, majd öt évtizedes MÁV-nál valósult meg, súlyában alapvetően a gépészeti szakszolgálathoz köthető tevékenységekhez kapcsolódik, kiemelkedően eredményes volt. Fontos rámutatni, hogy ő a munkája során gondolkodásában mindenkor szem előtt tartotta azt, hogy a vasútüzem egy komplex műszaki – gazdasági rendszer, amelyben az egyes részrendszerek optimuma nem feltétlenül jelenti a teljes rendszer optimumát.  Az MTA és a MÁV Zrt. alapította Mikó Imre - díj Kuratóriuma 2021. évben a – díj II. fokozati kritériuma szerint Kisteleki Mihály okl. gépészmérnök úr számára ítélte oda.

Szabó Géza aktív szakember kategóriában kapott Mikó Imre díjat

Aktív szakember kategóriában Szabó Géza PhD, okleveles villamosmérnöknek, okleveles gazdasági mérnöknek, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedés- és Járműirányítási Tanszéke egyetemi docensének sokrétű vasúttechnikai irányú oktatási tevékenysége, a kutatási, megfelelőségértékelési, kockázatelemzési és biztonságértékelési tevékenysége, valamint a vasúti közlekedés és annak főleg biztosítóberendezési vonatkozásait középpontba állító publikációi elismeréseként.