kitüntetés Munkatársaink

Kollégáink rangos elismerésekben részesültek március 15-e alkalmából
2022.03.24 10:51
szerző: MÁV-KIG

Az idei évben is rangos állami elismerésekben részesültek kollégáink, akik szakmai tudásuk, példamutató munkavégzésük és a MÁV-Volán-csoportnál töltött éveiknek köszönhetően megérdemelten vették át kitüntetéseiket a magyar állam minisztereitől. 

Az Innovációs és technológiai miniszter által adományozott Baross Gábor-Díjban részesült Kelemenné Bándoli Melinda.  Kolléganőnk 2022. március 15-én történő nyugdíjba vonulásig a MÁV Központi Felépítményvizsgáló Kft. ügyvezető pozícióját töltötte be. Korábban a társaság általános ügyvezető-helyetteseként több mint 20 éven keresztül eredményesen irányította a gazdasági-, humánpolitikai-, és kontrolling szakterületeket. A munkavállalói elégedettség növelése érdekében előtérbe helyezte a munkakörülmények javítását. Munkájával hozzájárult ahhoz, hogy a társaság meghatározó szereplővé vált a hazai- és a környező országok vasúti közlekedési piacán. Kiemelt figyelmet fordított a Társaság belföldi és a nemzetközi hírnevének és elismerésének biztosítására és fenntartására. Lelkiismeretes munkájával hozzájárult ahhoz, hogy a MÁV KFV Kft. alapítása óta eredményesen működik.

Image
Kelemenné Bándoli Melinda

Közlekedésért Érdemérem kitüntetést kapott Kántor Tamás a debreceni Pályavasúti Területi Igazgatóság gazdasági igazgató-helyettese, akinek fegyelmezett munkavégzését a vasút iránti elkötelezettség, nagyfokú kreativitás, újító és innovatív munkamódszerek alkalmazása, nyitott gondolkodás jellemezi. Hozzáállása, gondolkodásmódja, eredmény orientáltsága következményeként azoknál a szervezeti egységeknél, ahol pályafutása során dolgozott mindig kézzelfogható volt a teljesítmény és a hatékonyság növekedése. Az évek során több olyan feladatot látott el kimagasló teljesítménnyel és eredménnyel, ahol új módszereket, eljárásokat, folyamatokat kellett hálózati szinten kidolgozni, bevezetni, működtetni.

Miniszteri Elismerő Oklevélben részesült Palásti Ferenc a szegedi Pályavasúti Területi Igazgatóság TEB osztályának biztosítóberendezési szakértője. Tevékenységét széleskörű szakmai tudás, nagyfokú munkabírás, lelkiismeretes, pontos munkavégzés jellemezi. Munkája során folyamatosan tartja a kapcsolatot a szakszolgálatokkal, elősegítve ezzel a feladatok gördülékeny, problémamentes megoldását. Területi szintű tevékenységén túl aktívan részt vesz a vasúti kitérőkhöz kapcsolódó biztosítóberendezési és pályás szakmát érintő, hálózati szintű feladatok ellátásában. Rendszeresen oktat a felsőfokú biztosítóberendezési mesteri tanfolyamokon, továbbadva tudását a szakma iránt elkötelezett munkatársaknak, támogatva a szakmai terület a munkaerő utánpótlását.

Image
Tóthné Kobra Mária

Tóthné Kobra Mária a MÁV SZK Zrt. Környezetvédelem, szállítás, leltározás és vasúti tevékenység vezetője. Munkáját több mint 30 éve nagy küldetés tudattal, szorgalommal, odaadással és kiemelkedő szakmai tudással látja el. Számos új innovatív megoldással él a szakmai tevékenysége során, melyek közül kiemelendő a vontatási villamos energia beszerzés új alapokra helyezése a MÁV csoport részére, valamint a 2020. évtől új feladatként szakmai irányítása alatt kidolgozásra került az NVTNM társaságai részére történő, szinergiahatást elérő villamos energia beszerzési műszaki, energetikai koncepció.  Kiemelkedő szakmai munkát végez az illegális hulladéklerakók felszámolásához kapcsolódó projekt tervezése, megvalósítása során.

Image

Bádonfainé Szikszay Erzsébet

A Nemzeti vagyonkezelésért felelős tárca nélküli miniszter által adományozott Állami Vagyongazdálkodásért Érdemérem kitüntetésben részesült Bádonfainé Szikszay Erzsébet. A több mint három évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező szakember 2020. október 15-től a MÁV Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettesi feladatait látja el.  2011 és 2013 között a MÁV Zrt. pénzügyi igazgatója volt, 2013-tól 2018-ig pedig a gazdasági vezérigazgató-helyettesi szervezetet irányította.  2018-2020 között a Volánbusz Zrt-gazdasági vezérigazgató helyetteseként a regionális Közlekedési Központok beolvadását, az általa irányított területek munkájának komplex igazgatását látta el, biztosítva ezáltal az immár országos lefedettségű társaság zavartalan gazdálkodását.

Image

Lőcsei Virág

Miniszteri Elismerő Oklevél elismerésben részesült Lőcsei Virág a Volánbusz Zrt. kommunikációs igazgatója. A regionális közlekedési szolgáltatók integrációja után, a jogelőd társaságok kommunikációs munkatársainak bevonásával szervezte meg az országos vállalat kommunikációját. Az általa képviselt stratégia alapján többek között megújult a Volánbusz arculata, irányítása alatt – a hagyományos, már meglévő kommunikációs felületek megújításával párhuzamosan – új külső és belső kommunikációs csatornák kezdték meg működésüket sikeresen társaságunknál. Az új stratégiának köszönhetően a Volánbusz kommunikációja proaktívvá vált, az irányváltás célja a közlekedési szolgáltató elismertségének, megbecsültségének és jó hírének erősítése.

Image

Oláh Katalin Bianka

Oláh Katalin Bianka a Volánbusz Zrt. humánerőforrás gazdálkodási igazgatója. A Társaságnál 2018. óta fennálló munkaviszonya alatt részt vett a Volánbusz és a Közlekedési Központok integrációjának lebonyolításában, ahol ő koordinálta több mint 18 ezer munkavállaló migrációját, az SAP HCM moduljának integrációt követő felépítésének kialakítását. Az integrációt követően humánerőforrás gazdálkodási igazgatóként az ő vezetésével - mindössze 3 hónap alatt - került 2020. április 1-jével egységesítésre a 7 eltérő autóbuszvezetői bérrendszer, mely közel 11 ezer munkavállalót érintett. Az új bérrendszerrel a munkavállalók, munkáltatók és érdekképviseletek is elégedettek voltak. 2021. január 1-jével egységesítette a járműfenntartási üzemek fizikai munkavállalóinak bérrendszerét is, mely több mint 3000 munkavállalót érint.