Nemzetközi Hírek

Ismét tárgyalt a HŽ- MÁV Vasúti Állandó Munkacsoport
2021.12.02 10:52
szerző: MÁV Nemzetközi kapcsolatok igazgatóság

November 23-án a MÁV Zrt. szervezésében, online tartották a HŽ-MÁV Vasúti Állandó Munkacsoport soron következő tárgyalását. A magyar delegációt Mucsi Attila Józsefné forgalmi és üzemirányítási igazgató, míg a horvát delegációt Tihomir Španić forgalmi igazgató vezette. A felek a pandémiás helyzet miatt közel két év után ültek össze újra – s bár a találkozóra csupán virtuális közegben kerülhetett sor, az a grémiumra jellemző konstruktív közegben zajlott.

 A felek egyeztettek a Magyarbóly – Beli Manastir átmenet használatának lehetőségeiről a Budapest – Belgrád projekt kerülőútirányaként.  A magyar fél prezentációt tartott a Határforgalmi Kommunikációs Rendszer (HKR) kapcsán tervezett újításokról, és kérte a horvát kollégák segítségét ezek megvalósításában. Az ülés áttekintette a Határátmeneti Előjelentő Rendszer (HER) fejlesztésének jelen állását is, ahol nem mulasztottuk el méltatni a felek közötti kiváló együttműködést – különös tekintettel arra, hogy a 2020. évi horvátországi földrengések óta a zágrábi kollégák igen nehéz körülmények között dolgoznak. A felek értekeztek továbbá a Gyékényes – Koprivnica átmenet kapacitásainak optimalizálásáról. A MÁV jelezte, hogy teljes utasításrendszerének felülvizsgálatát követően megkezdődött az Utasításeltérések felülvizsgálata is: a MÁV illetékes szakértői keresni fogják a horvát felet ezügyben. Végül tájékoztatás hangzott el a határhíd felügyeletét, karbantartását szabályozó kétoldalú megállapodás felülvizsgálatával, módosításával kapcsolatban, valamint az előkészítés alatt álló, Horvátország és Magyarország kormánya között aláírandó új vasúti határforgalmi egyezmény jelen státuszáról is.

A következő ülést várhatóan egy év múlva, horvát szervezésben tartják majd.